->> 70,40€_ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΠΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 2ου Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

->> ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ)

->> ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

->> ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

->> ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2020-21