Σχολικός Σύμβουλος 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Καρδίτσας