μαθηματικά

Στις ιστοσελίδες του Χαράλαμπου Λεμονίδη, Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα βρείτε διδακτικό υλικό και επιμορφωτικές ευκαιρίες για διδακτική εφαρμογή στην τάξη σας:

Μαθηματικά της φύσης και της ζωής: http://mathslife.eled.uowm.gr/

Δίκτυο Εκπαιδευτικών των Μαθηματικών της φύσης και της ζωής: http://www.uowm.gr/mathslife/Για όσες & όσους διαβάζουν αγγλικά εξαιρετικό κείμενο των Nunes, Bryant, Watson "Key Understandings in Mathematics Learning" έκδοση του ιδρύματος Nuffield (Nuffield Foundation). Ενδιαφέρον για τη διδασκαλία των μαθηματικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από το 2ο μέχρι το 5ο Κεφάλαιο. Καλή μελέτη! 

http://www.nuffieldfoundation.org/sites/default/files/MATHS_COMBINEDv_FINAL%281%29.pdf