Αρχική σελίδα Κείμενα!

keimena

Μελέτη για τη μετάβαση από το Νηπιαγωγείο προς το Δημοτικό και από το Δημοτικό προς το Γυμνάσιο των Αλέξανδρου Κόπτση και Αλεξάνδρας Νάκου που δίνει το θεωρητικό πλαίσιο για τις μεταβάσεις αλλά και προτείνει δράσεις μπορείτε να το διαβάσετε εδώ