Σας ενημερώνουμε ότι το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας με την υπ’ αριθμ. 13η/18-05-2017 Πράξη του, προσδιόρισε τις κενές οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων για τις ειδικότητες ΠΕ70 Γενικής και Ειδικής Αγωγής και ΠΕ60 Ειδικής Αγωγής, για το σχολικό έτος 2017-2018, όπως αυτές αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα και

Καλεί

Τους εκπαιδευτικούς, κλάδου ΠΕ70 Γενικής και Ειδικής Αγωγής και ΠΕ60 Ειδικής Αγωγής, της Διεύθυνσης Π.Ε. Καρδίτσας, που υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση ή για βελτίωση θέσης, καθώς και τους μετατιθέμενους στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας των παραπάνω κλάδων, να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Καρδίτσας από Παρασκευή 19.5.2017 έως και Πέμπτη 25.5.2017 και ώρα 15:00 αποκλειστικά μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), στην οποία θα αναγράφουν με σειρά προτίμησης τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν να μετατεθούν (για βελτίωση θέσης) ή να τοποθετηθούν οριστικά.

Οι αιτούμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν στις δηλώσεις προτίμησής τους να συμπεριλάβουν και σχολικές μονάδες στις οποίες δεν υπάρχει οργανικό κενό (συνολικά μέχρι είκοσι σχολικές μονάδες), καθώς ενδέχεται κατά την διαδικασία των τοποθετήσεων να προκύψει οργανικό κενό από τους αιτούμενους βελτίωση θέσης εκπαιδευτικούς.

Πληροφορίες:

Γιαννουσάς Λάμπρος

Τηλ.: 2441079983

 
 

Ο Αντιπρόεδρος του ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας

 

                   Τσίτος Θωμάς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας Οργανικών Κενών