ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ

 

  (19/06/2020 - 31/12/2020)

ΘΕΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   
 Πρόεδρος  Χατζηδημητρίου Ευαγγελία
 Αναπληρώτρια Διευθύντρια  ΠΕ Καρδίτσας 
 Αντιπρόεδρος
 Τσίτος Θωμάς  Εκπαιδευτικός του 4ου ΔΣ Καρδίτσας 
 Μέλος  Πρίτσα Ελένη  Εκπαιδευτικός του 1ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Ταξιάρχης Δημήτριος  Εκπαιδευτικός του 9ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Θεολόγης Στέφανος  Εκπαιδευτικός του 12ου ΔΣ Καρδίτσας
 Μέλος  Κοτρώτσιου Ευανθία  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Διευρυμένο)
 Μέλος  Σπυρόπουλος Δημήτριος  Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Διευρυμένο)
 Γραμματέας  Παπαδημητρίου Φωτεινή  ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
     
 ΘΕΣΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
 Πρόεδρος  Κούκλαρης Βασίλειος
 Εκπαιδευτικός του ΔΣ Ματαράγκας
 Αντιπρόεδρος  Γούσια Βασιλική  Εκπαιδευτικός του 1ου ΔΣ Παλαμά
 Μέλος  Παπατσιμούλης Κωνσταντίνος  Εκπαιδευτικός του ΔΣ Κρυονερίου
 Αιρετός  Παπαδημητρίου Αριστέα  Εκπαιδευτικός του 13ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Ακρίβος Βασίλειος  Εκπαιδευτικός του ΔΣ Μαυρομματίου
 Μέλος  Πατσαδάκης Εμμανουήλ  Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Διευρυμένο)
 Μέλος  Κουτσιούμπα Ζωή  Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Διευρυμένο)
 Γραμματέας  Γιαννουσάς Λάμπρος  ΠΕ ΔΙΟΙΚ (Προσωρινός κλάδος)
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
Αντί Αιρετών Παππάς Μηλτιάδης Εκπαιδευτήρια ΑΘΗΝΑ
Αναπληρ. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος Πρόεδρος ΣΙΣ
Αντί Αιρετών Γκαβαλέκα Αναστασία Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Νατάσα Γκαβαλέκα
Αναπληρ. Κακαδιάρης Χριστόδουλος Αντιπρόεδρος ΣΙΣ
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΩΝ  
 Αντί Αιρετών  Κουρουτός Μιχάλης  ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ
 Αναπληρ.  Σακκάς Παναγιώτης  Εκπαιδευτήρια Σακκά
 Αντί Αιρετών  Βουρκούδης Απόστολος  Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης
 Αναπληρ.  Σελέκος Δημήτριος  Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη
     

 (ΑΔΑ: Ψ01Υ46ΜΤΛΗ-ΜΥΡ,  Ψ1ΕΦ46ΜΤΛΗ-98Π)

Παλιότερες συνθέσεις εδώ.