ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ

21/11/2019-31/12/2020

  (21/11/2019 - 31/12/2020)

ΘΕΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   
 Πρόεδρος  Χατζηδημητρίου Ευαγγελία
 Αναπληρώτρια Διευθύντρια  ΠΕ Καρδίτσας 
 Αντιπρόεδρος
 Τσίτος Θωμάς  Εκπαιδευτικός του 4ου ΔΣ Καρδίτσας 
 Μέλος  Πρίτσα Ελένη  Εκπαιδευτικός του 1ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Ταξιάρχης Δημήτριος  Εκπαιδευτικός του 9ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Θεολόγης Στέφανος  Εκπαιδευτικός του 12ου ΔΣ Καρδίτσας
 Μέλος  Κοτρώτσιου Ευανθία  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
 Μέλος  Σπυρόπουλος Δημήτριος  Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία
 Γραμματέας  Παπαδημητρίου Φωτεινή  ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
     
 ΘΕΣΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
 Πρόεδρος  Κούκλαρης Βασίλειος
 Εκπαιδευτικός του ΔΣ Ματαράγκας
 Αντιπρόεδρος  Γούσια Βασιλική  Εκπαιδευτικός του 1ου ΔΣ Παλαμά
 Μέλος  Παπατσιμούλης Κωνσταντίνος  Εκπαιδευτικός του ΔΣ Κρυονερίου
 Αιρετός  Παπαδημητρίου Αριστέα  Εκπαιδευτικός του 13ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Ακρίβος Βασίλειος  Εκπαιδευτικός του ΔΣ Μαυρομματίου
 Μέλος  Πατσαδάκης Εμμανουήλ  Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
 Μέλος  Κουτσιούμπα Ζωή  Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία
 Γραμματέας  Γιαννουσάς Λάμπρος  ΠΕ ΔΙΟΙΚ (Προσωρινός κλάδος)
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
Αντί Αιρετών Παππάς Μηλτιάδης Εκπαιδευτήρια ΑΘΗΝΑ
Αναπληρ. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος Πρόεδρος ΣΙΣ
Αντί Αιρετών Γκαβαλέκα Αναστασία Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Νατάσα Γκαβαλέκα
Αναπληρ. Κακαδιάρης Χριστόδουλος Αντιπρόεδρος ΣΙΣ
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΩΝ  
 Αντί Αιρετών  Κουρουτός Μιχάλης  ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ
 Αναπληρ.  Σακκάς Παναγιώτης  Εκπαιδευτήρια Σακκά
 Αντί Αιρετών  Βουρκούδης Απόστολος  Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης
 Αναπληρ.  Σελέκος Δημήτριος  Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη
     

 (ΑΔΑ: Ψ01Υ46ΜΤΛΗ-ΜΥΡ)

01/10/2019-20/11/2020

  (01/10/2019 - 20/11/2020)

ΘΕΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   
 Πρόεδρος  Χατζηδημητρίου Ευαγγελία
 Αναπληρώτρια Διευθύντρια  ΠΕ Καρδίτσας 
 Αντιπρόεδρος
 Τσίτος Θωμάς  Εκπαιδευτικός του 4ου ΔΣ Καρδίτσας 
 Μέλος  Πρίτσα Ελένη  Εκπαιδευτικός του 1ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Ταξιάρχης Δημήτριος  Εκπαιδευτικός του 9ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Θεολόγης Στέφανος  Εκπαιδευτικός του 12ου ΔΣ Καρδίτσας
 Μέλος  Κοτρώτσιου Ευανθία  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
 Μέλος  Σπυρόπουλος Δημήτριος  Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία
 Γραμματέας  Μπαντή Όλγα  Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός
     
 ΘΕΣΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
 Πρόεδρος  Κούκλαρης Βασίλειος
 Εκπαιδευτικός του ΔΣ Ματαράγκας
 Αντιπρόεδρος  Γούσια Βασιλική  Εκπαιδευτικός του 1ου ΔΣ Παλαμά
 Μέλος  Παπατσιμούλης Κωνσταντίνος  Εκπαιδευτικός του ΔΣ Κρυονερίου
 Αιρετός  Παπαδημητρίου Αριστέα  Εκπαιδευτικός του 13ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Ακρίβος Βασίλειος  Εκπαιδευτικός του ΔΣ Μαυρομματίου
 Μέλος  Πατσαδάκης Εμμανουήλ  Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
 Μέλος  Κουτσιούμπα Ζωή  Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία
 Γραμματέας  Παπαδημητρίου Φωτεινή  Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
Αντί Αιρετών Παππάς Μηλτιάδης Εκπαιδευτήρια ΑΘΗΝΑ
Αναπληρ. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος Πρόεδρος ΣΙΣ
Αντί Αιρετών Γκαβαλέκα Αναστασία Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Νατάσα Γκαβαλέκα
Αναπληρ. Κακαδιάρης Χριστόδουλος Αντιπρόεδρος ΣΙΣ
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΩΝ  
 Αντί Αιρετών  Κουρουτός Μιχάλης  ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ
 Αναπληρ.  Σακκάς Παναγιώτης  Εκπαιδευτήρια Σακκά
 Αντί Αιρετών  Βουρκούδης Απόστολος  Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης
 Αναπληρ.  Σελέκος Δημήτριος  Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη
     

 (ΑΔΑ: 6Δ5Χ4653ΠΣ-5ΥΗ)

 

01/01/2019-30/09/2019

  (01/01/2019 - 30/09/2019)

ΘΕΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   
 Πρόεδρος  Μητσιάδη Ευθυμία  Διευθύντρια  ΠΕ Καρδίτσας 
 Αντιπρόεδρος
 Τσίτος Θωμάς  Εκπαιδευτικός του 4ου ΔΣ Καρδίτσας 
 Μέλος  Πρίτσα Ελένη  Εκπαιδευτικός του 1ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Ταξιάρχης Δημήτριος  Εκπαιδευτικός του 9ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Θεολόγης Στέφανος  Εκπαιδευτικός του 12ου ΔΣ Καρδίτσας
 Μέλος  Κοτρώτσιου Ευανθία  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
 Μέλος  Σπυρόπουλος Δημήτριος  Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία
 Γραμματέας  Μπαντή Όλγα  Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός
     
 ΘΕΣΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
 Πρόεδρος  Χατζηδημητρίου Ευαγγελία
 Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων  ΠΕ Καρδίτσας
 Αντιπρόεδρος  Γούσια Βασιλική  Εκπαιδευτικός του 1ου ΔΣ Παλαμά
 Μέλος  Παπατσιμούλης Κωνσταντίνος  Εκπαιδευτικός του ΔΣ Κρυονερίου
 Αιρετός  Παπαδημητρίου Αριστέα  Εκπαιδευτικός του 13ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Ακρίβος Βασίλειος  Εκπαιδευτικός του ΔΣ Μαυρομματίου
 Μέλος  Πατσαδάκης Εμμανουήλ  Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
 Μέλος  Κουτσιούμπα Ζωή  Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία
 Γραμματέας  Παπαδημητρίου Φωτεινή  Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
Αντί Αιρετών Παππάς Μηλτιάδης Εκπαιδευτήρια ΑΘΗΝΑ
Αναπληρ. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος Πρόεδρος ΣΙΣ
Αντί Αιρετών Γκαβαλέκα Αναστασία Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Νατάσα Γκαβαλέκα
Αναπληρ. Κακαδιάρης Χριστόδουλος Αντιπρόεδρος ΣΙΣ
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΩΝ  
 Αντί Αιρετών  Κουρουτός Μιχάλης  ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ
 Αναπληρ.  Σακκάς Παναγιώτης  Εκπαιδευτήρια Σακκά
 Αντί Αιρετών  Βουρκούδης Απόστολος  Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης
 Αναπληρ.  Σελέκος Δημήτριος  Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη
     

 (ΑΔΑ: ΩΖ794653ΠΣ-9ΟΧΩ02Κ4653ΠΣ-Σ0Γ)

19/06/2018-31/12/2018

  (19/06/2018 - 31/12/2018)

ΘΕΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   
 Πρόεδρος  Μητσιάδη Ευθυμία  Διευθύντρια  ΠΕ Καρδίτσας 
 Αντιπρόεδρος
 Τσίτος Θωμάς  Εκπαιδευτικός του 4ου ΔΣ Καρδίτσας 
 Μέλος  Ζαγανάς Κωνσταντίνος  Εκπαιδευτικός του 2ου ΔΣ Παλαμά
 Αιρετός  Ταξιάρχης Δημήτριος  Εκπαιδευτικός του 9ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Θεολόγης Στέφανος  Εκπαιδευτικός του 12ου ΔΣ Καρδίτσας
 Γραμματέας  Μπαντή Όλγα  Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός
     
 ΘΕΣΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
 Πρόεδρος  Χατζηδημητρίου Ευαγγελία
 Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων  ΠΕ Καρδίτσας
 Αντιπρόεδρος  Κουτρομάνος Δημήτριος  Εκπαιδευτικός του ΔΣ Αγίας Τριάδας
 Μέλος  Πρίτσα Ελένη  Εκπαιδευτικός του 1ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Παπαδημητρίου Αριστέα  Εκπαιδευτικός του 13ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Χριστοφοράκης Μιχαήλ  Εκπαιδευτικός του 2ου ΔΣ Σοφάδων
 Γραμματέας  Παπαδημητρίου Φωτεινή  Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
Αντί Αιρετών Παππάς Μηλτιάδης Εκπαιδευτήρια ΑΘΗΝΑ
Αναπληρ. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος Πρόεδρος ΣΙΣ
Αντί Αιρετών Γκαβαλέκα Αναστασία Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Νατάσα Γκαβαλέκα
Αναπληρ. Κακαδιάρης Χριστόδουλος Αντιπρόεδρος ΣΙΣ
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΩΝ  
 Αντί Αιρετών  Κουρουτός Μιχάλης  ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ
 Αναπληρ.  Σακκάς Παναγιώτης  Εκπαιδευτήρια Σακκά
 Αντί Αιρετών  Βουρκούδης Απόστολος  Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης
 Αναπληρ.  Σελέκος Δημήτριος  Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη
     

 (ΑΔΑ: 6ΑΨΠ4653ΠΣ-7Ι6)

09/03/2018-18/06/2018

  (09/03/2018 - 18/06/2018)

ΘΕΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   
 Πρόεδρος  Μητσιάδη Ευθυμία  Διευθύντρια  ΠΕ Καρδίτσας 
 Αντιπρόεδρος
 Τσίτος Θωμάς  Εκπαιδευτικός του 4ου ΔΣ Καρδίτσας 
 Μέλος  Ζαγανάς Κωνσταντίνος  Εκπαιδευτικός του 2ου ΔΣ Παλαμά
 Αιρετός  Ταξιάρχης Δημήτριος  Εκπαιδευτικός του 9ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Θεολόγης Στέφανος  Εκπαιδευτικός του 12ου ΔΣ Καρδίτσας
 Γραμματέας  Μπαντή Όλγα  Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός
     
 ΘΕΣΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
 Πρόεδρος  Μουζίνας Απόστολος
 Διευθυντής του 1ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αντιπρόεδρος  Κουτρομάνος Δημήτριος  Εκπαιδευτικός του ΔΣ Αγίας Τριάδας
 Μέλος  Πρίτσα Ελένη  Εκπαιδευτικός του 1ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Παπαδημητρίου Αριστέα  Εκπαιδευτικός του 13ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Χριστοφοράκης Μιχαήλ  Εκπαιδευτικός του 2ου ΔΣ Σοφάδων
 Γραμματέας  Παπαδημητρίου Φωτεινή  Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
Αντί Αιρετών Παππάς Μηλτιάδης Εκπαιδευτήρια ΑΘΗΝΑ
Αναπληρ. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος Πρόεδρος ΣΙΣ
Αντί Αιρετών Γκαβαλέκα Αναστασία Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Νατάσα Γκαβαλέκα
Αναπληρ. Κακαδιάρης Χριστόδουλος Αντιπρόεδρος ΣΙΣ
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΩΝ  
 Αντί Αιρετών  Κουρουτός Μιχάλης  ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ
 Αναπληρ.  Σακκάς Παναγιώτης  Εκπαιδευτήρια Σακκά
 Αντί Αιρετών  Βουρκούδης Απόστολος  Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης
 Αναπληρ.  Σελέκος Δημήτριος  Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη
     

 (ΑΔΑ: ΨΚΙ14653ΠΣ-Ζ4Ζ)

 

01/01/2017-08/03/2018

  (01/01/2017 - 08/03/2018)

ΘΕΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   
 Πρόεδρος  Μητσιάδη Ευθυμία  Διευθύντρια  ΠΕ Καρδίτσας 
 Αντιπρόεδρος
 Τσίτος Θωμάς  Εκπαιδευτικός του 4ου ΔΣ Καρδίτσας 
 Μέλος  Ζαγανάς Κωνσταντίνος  Εκπαιδευτικός του 2ου ΔΣ Παλαμά
 Αιρετός  Ταξιάρχης Δημήτριος  Εκπαιδευτικός του 9ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Θεολόγης Στέφανος  Εκπαιδευτικός του 12ου ΔΣ Καρδίτσας
 Γραμματέας  Γιαννουσάς Λάμπρος
 Διοικητικός ΠΕ1 Καρδίτσας
     
 ΘΕΣΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
 Πρόεδρος  Μουζίνας Απόστολος
 Διευθυντής του 1ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αντιπρόεδρος  Κουτρομάνος Δημήτριος  Εκπαιδευτικός του ΔΣ Αγίας Τριάδας
 Μέλος  Πρίτσα Ελένη  Εκπαιδευτικός του 1ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Παπαδημητρίου Αριστέα  Εκπαιδευτικός του 13ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Χριστοφοράκης Μιχαήλ  Εκπαιδευτικός του 2ου ΔΣ Σοφάδων
 Γραμματέας  Μπαντή Όλγα  Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
Αντί Αιρετών Παππάς Μηλτιάδης Εκπαιδευτήρια ΑΘΗΝΑ
Αναπληρ. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος Πρόεδρος ΣΙΣ
Αντί Αιρετών Γκαβαλέκα Αναστασία Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Νατάσα Γκαβαλέκα
Αναπληρ. Κακαδιάρης Χριστόδουλος Αντιπρόεδρος ΣΙΣ
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΩΝ  
 Αντί Αιρετών  Κουρουτός Μιχάλης  ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ
 Αναπληρ.  Σακκάς Παναγιώτης  Εκπαιδευτήρια Σακκά
 Αντί Αιρετών  Βουρκούδης Απόστολος  Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης
 Αναπληρ.  Σελέκος Δημήτριος  Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη
     

 (ΑΔΑ: 6ΝΕΣ4653ΠΣ-ΥΘΨ)

 

08/09/2016-31/12/2016

  (08/09/2016 - 31/12/2016)

ΘΕΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   
 Πρόεδρος  Μητσιάδη Ευθυμία  Διευθύντρια  ΠΕ Καρδίτσας 
 Αντιπρόεδρος
 Παλαπέλα Γεωργία
 Εκπαιδευτικός του 10ου ΔΣ Καρδίτσας 
 Μέλος  Τσίτος Θωμάς  Εκπαιδευτικός του ΔΣ Αρτεσιανού
 Αιρετός  Θεολόγης Στέφανος  Εκπαιδευτικός του 12ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Σακελλαρίου Γεώργιος  Εκπαιδευτικός του 3ου ΔΣ Παλαμά
 Γραμματέας  Γιαννουσάς Λάμπρος
 Διοικητικός ΠΕ Καρδίτσας
     
 ΘΕΣΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
 Πρόεδρος  Δασκαλόπουλος Κωνσταντίνος
 Διευθυντής του 1ου ΔΣ Παλαμά
 Αντιπρόεδρος  Ζαγανάς Κωνσταντίνος  Εκπαιδευτικός του 2ου ΔΣ Παλαμά
 Μέλος  Πρίτσα Ελένη  Εκπαιδευτικός του 1ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Ανυφαντής Ιωάννης  Εκπαιδευτικός του 5ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Ζιάκα Άννα  Εκπαιδευτικός του 18ου ΔΣ Καρδίτσας
 Γραμματέας  Πούλιου Γεωργία  Διοικητικός ΠΕ Καρδίτσας
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
Αντί Αιρετών Σακκάς Παναγιώτης Εκπαιδευτήρια Σακκά
Αναπληρ. Παππάς Μηλτιάδης Εκπαιδευτήρια ΑΘΗΝΑ
Αντί Αιρετών Γκαβαλέκα Αναστασία Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Νατάσα Γκαβαλέκα
Αναπληρ. Κακαδιάρης Χριστόδουλος Αντιπρόεδρος ΣΙΕΙΕ
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΩΝ  
 Αντί Αιρετών  Κουρουτός Μιχάλης  ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ
 Αναπληρ.  Σακκάς Παναγιώτης  Εκπαιδευτήρια Σακκά
 Αντί Αιρετών  Βουρκούδης Απόστολος  Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης
 Αναπληρ.  Σελέκος Δημήτριος  Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη
     

 (ΑΔΑ: ΩΜ8Ξ4653ΠΣ-ΖΑΞ)

04/12/2015-07/09/2016

  (04/12/2015 - 07/09/2016)

ΘΕΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   
 Πρόεδρος  Μητσιάδη Ευθυμία  Διευθύντρια  ΠΕ Καρδίτσας 
 Αντιπρόεδρος
 Παλαπέλα Γεωργία
 Εκπαιδευτικός του 10ου ΔΣ Καρδίτσας 
 Μέλος  Τσίτος Θωμάς  Εκπαιδευτικός του ΔΣ Αρτεσιανού
 Αιρετός  Θεολόγης Στέφανος  Εκπαιδευτικός του 12ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Σακελλαρίου Γεώργιος  Εκπαιδευτικός του 3ου ΔΣ Παλαμά
 Γραμματέας  Γιαννουσάς Λάμπρος
 Διοικητικός ΠΕ Καρδίτσας
     
 ΘΕΣΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
 Πρόεδρος  Δασκαλόπουλος Κωνσταντίνος
 Διευθυντής του 1ου ΔΣ Παλαμά
 Αντιπρόεδρος  Ζαγανάς Κωνσταντίνος  Εκπαιδευτικός του 2ου ΔΣ Παλαμά
 Μέλος  Πρίτσα Ελένη  Εκπαιδευτικός του 1ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Ανυφαντής Ιωάννης  Εκπαιδευτικός του 5ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Ζιάκα Άννα  Εκπαιδευτικός του 18ου ΔΣ Καρδίτσας
 Γραμματέας  Σταυρουλάκη Μαρία  Εκπαιδευτικός  ΠΕ Καρδίτσας
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
Αντί Αιρετών Σακκάς Παναγιώτης Εκπαιδευτήρια Σακκά
Αναπληρ. Παππάς Μηλτιάδης Εκπαιδευτήρια ΑΘΗΝΑ
Αντί Αιρετών Γκαβαλέκα Αναστασία Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Νατάσα Γκαβαλέκα
Αναπληρ. Κακαδιάρης Χριστόδουλος Αντιπρόεδρος ΣΙΕΙΕ
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΩΝ  
 Αντί Αιρετών  Κουρουτός Μιχάλης  ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ
 Αναπληρ.  Σακκάς Παναγιώτης  Εκπαιδευτήρια Σακκά
 Αντί Αιρετών  Βουρκούδης Απόστολος  Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης
 Αναπληρ.  Σελέκος Δημήτριος  Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη
     

 (ΑΔΑ: ΨΛΝΨ4653ΠΣ-Ζ6Η)

23/09/2015-20/12/2015

  (23/09/2015 - 20/11/2015)

ΘΕΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   
 Πρόεδρος  Μητσιάδη Ευθυμία  Διευθύντρια  ΠΕ Καρδίτσας 
 Αντιπρόεδρος
 Γκιουλέκας Αθανάσιος  Διευθυντής του 3ου ΔΣ Καρδίτσας 
 Μέλος  Ζορμπάς Ιωάννης  Διευθυντής του 9ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Θεολόγης Στέφανος  Εκπαιδευτικός του 12ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Γκαραγκάνης Αναστάσιος  Εκπαιδευτικός του 4ου ΔΣ Καρδίτσας 
 Γραμματέας  Γιαννουσάς Λάμπρος
 Διοικητικός ΠΕ Καρδίτσας
     
 ΘΕΣΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
 Πρόεδρος  Μητσαρά Σωτηρία  Διευθύντρια του 14ου ΔΣ Καρδίτσας 
 Αντιπρόεδρος  Παπαδημητρίου Αριστέα  Διευθύντρια του 1ου ΔΣ Σοφάδων
 Μέλος  Χαλανούλης Κωνσταντίνος  Διευθυντής του ΔΣ Αγίου Θεοδώρου 
 Αιρετός  Ανυφαντής Ιωάννης  Διευθυντής του ΔΣ Καλλιθήρου
 Αιρετός  Σακελλαρίου Γεώργιος  Εκπαιδευτικός του 3ου ΔΣ Παλαμά
 Γραμματέας  Σταυρουλάκη Μαρία  Εκπαιδευτικός  ΠΕ Καρδίτσας
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
Αντί Αιρετών Σακκάς Παναγιώτης Εκπαιδευτήρια Σακκά
Αναπληρ. Παππάς Μηλτιάδης Εκπαιδευτήρια ΑΘΗΝΑ
Αντί Αιρετών Γκαβαλέκα Αναστασία Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Νατάσα Γκαβαλέκα
Αναπληρ. Κακαδιάρης Χριστόδουλος Αντιπρόεδρος ΣΙΕΙΕ
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΩΝ  
 Αντί Αιρετών  Κουρουτός Μιχάλης  ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ
 Αναπληρ.  Σακκάς Παναγιώτης  Εκπαιδευτήρια Σακκά
 Αντί Αιρετών  Βουρκούδης Απόστολος  Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης
 Αναπληρ.  Σελέκος Δημήτριος  Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη
     

 (ΑΔΑ:ΩΥΡΓ465ΦΘ3-ΑΕΥ)

27/01/2015-31/12/2016

  (27/01/2015 - 31/12/2016)

ΘΕΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   
 Πρόεδρος  Μητσιάδη Ευθυμία  Διευθύντρια  ΠΕ Καρδίτσας 
 Αντιπρόεδρος
 Γκιουλέκας Αθανάσιος  Διευθυντής του 3ου ΔΣ Καρδίτσας 
 Μέλος  Ζορμπάς Ιωάννης  Διευθυντής του 9ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Θεολόγης Στέφανος  Εκπαιδευτικός του 12ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Γκαραγκάνης Αναστάσιος  Εκπαιδευτικός του 4ου ΔΣ Καρδίτσας 
 Γραμματέας  Βέτσικας Νικόλαος  Εκπαιδευτικός  ΠΕ Καρδίτσας
     
 ΘΕΣΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
 Πρόεδρος  Μητσαρά Σωτηρία  Διευθύντρια του 14ου ΔΣ Καρδίτσας 
 Αντιπρόεδρος  Παπαδημητρίου Αριστέα  Διευθύντρια του 1ου ΔΣ Σοφάδων
 Μέλος  Χαλανούλης Κωνσταντίνος  Διευθυντής του ΔΣ Αγίου Θεοδώρου 
 Αιρετός  Ανυφαντής Ιωάννης  Διευθυντής του ΔΣ Καλλιθήρου
 Αιρετός  Σακελλαρίου Γεώργιος  Εκπαιδευτικός του 3ου ΔΣ Παλαμά
 Γραμματέας  Γκαραβέλα Σοφία  Εκπαιδευτικός  ΠΕ Καρδίτσας
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
Αντί Αιρετών Σακκάς Παναγιώτης Εκπαιδευτήρια Σακκά
Αναπληρ. Παππάς Μηλτιάδης Εκπαιδευτήρια ΑΘΗΝΑ
Αντί Αιρετών Γκαβαλέκα Αναστασία Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Νατάσα Γκαβαλέκα
Αναπληρ. Κακαδιάρης Χριστόδουλος Αντιπρόεδρος ΣΙΕΙΕ
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΩΝ  
 Αντί Αιρετών  Κουρουτός Μιχάλης  ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ
 Αναπληρ.  Σακκάς Παναγιώτης  Εκπαιδευτήρια Σακκά
 Αντί Αιρετών  Βουρκούδης Απόστολος  Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης
 Αναπληρ.  Σελέκος Δημήτριος  Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη
     

 (ΑΔΑ: 78ΒΜ9-ΧΛΛ)

-26/01/2015

 (  - 26/01/2015)

ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
Πρόεδρος Μητσιάδη Ευθυμία Διευθύντρια  ΠΕ Καρδίτσας
Αντιπρόεδρος Μουζίνας Απόστολος Διευθυντής του 1ου ΔΣ Καρδίτσας
Μέλος Μουζίνας Απόστολος Διευθυντής του 1ου ΔΣ Καρδίτσας
Μέλος Χριστοφοράκης Μιχαήλ Διευθυντής του 12ου ΔΣ Καρδίτσας
Αιρετός Ταξιάρχης Δημήτριος Διευθυντής του ΔΣ Ματαράγκας
Αιρετός Θεολόγης Στέφανος Εκπαιδευτικός του 12ου ΔΣ Καρδίτσας
Γραμματέας Βέτσικας Νικόλαος Εκπαιδευτικός

 

ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
Πρόεδρος Γκιουλέκας Αθανάσιος Διευθυντής του 3ου ΔΣ Καρδίτσας
Μέλος Γάκιας Βασίλειος Διευθυντής του 8ου ΔΣ Καρδίτσας
Μέλος Μητσαρά Σωτηρία Διευθύντρια του 14ου ΔΣ Καρδίτσας
Αιρετός Μπάμος Χρήστος Διευθυντής του ΔΣ Ανάβρας
Αιρετός Παλαπέλα Γεωργία Διευθύντρια του ΔΣ Καρδιτσομάγουλας
Γραμματέας