ΕΝΤΥΠΑ

1. ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟIΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2. ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3. ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

4. ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (covid19)

   4.α) ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΙΤΟΥΝ

   4.β) ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ

   4.γ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ