ΕΝΤΥΠΑ

1. ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟIΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2. ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3. ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ