ΕΝΤΥΠΑ

1. ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟIΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2. ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3. ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

4. ΑΔΕΙΕΣ Covid19  από 8-9-2020 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για κάθε αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό της Διεύθυνσής μας προστίθεται κατά περίπτωση το κατάλληλο λογότυπο στο τέλος της αίτησης και της απόφασης.

 α) ΑΔΕΙΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

     ΑΙΤΗΣΗ

     ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

  β) ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

      ΑΙΤΗΣΗ

      ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

5. ΑΔΕΙΕΣ Covid19  από 8-10-2020

 α) AΔΕΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

      ΑΙΤΗΣΗ

      ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 β) ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

      ΑΙΤΗΣΗ

      ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ