Από το mySchool επιλέγουμε από τα στατιστικά εκπαιδευτικών το "Κατάλογος Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες που Διδάσκουν (Ώρες Κάλυψης Διδακτικού Ωραρίου και Υπόλοιπο Διδακτικών Ωρών ανα Σχολική Μονάδα)".

Διαγράφουμε τις στήλες ώστε να έχει την μορφή του υποδείγματος.

Κατεβάστε το υπόδειγμα με ενσωματωμένο τον κώδικα.

Αντιγράψτε το νέο φύλλο που δημιουργήθηκε στο υπόδειγμα.

Με Alt+F11 ανοίγετε το παράθυρο του κώδικα. Κάνετε κλικ στην δεύτερη ρουτίνα και πατάτε F5.

(Η πρώτη ρουτίνα είναι μόνο για έλεγχο).

Έτοιμο!

Κάθε σχολείο περιέχει πλέον ΜΟΝΟ τους εκπαιδευτικούς που πρέπει να ψηφίσουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά τις υποψηφιότητες πρέπει να αφαιρεθούν τα αντίστοιχα ονόματα.

============================================================

Upate 1 / 21-5-2015

Με τη ρουτίνα "SeperateSchools" δημιουργείτε τον ξεχωριστό εκλογικό κατάλογο κάθε σχολικής μονάδας.