Ολοκληρώθηκε σήμερα 02-07-2020 η αποστολή των εγγράφων για την απόλυση των αναπληρωτών στα προσωπικά τους emails.

Σε περίπτωση που δεν βρείτε τα έγγραφα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα ΕΣΠΑ στο τηλέφωνο 2441040178.