ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ.
Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ.
Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ.

Κατάθεση ενστάσεων τόσο για τους πίνακες υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, όσο και για τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων, θα γίνονται δεκτές από 4/6/2015 εως και 8/6/2015 και ώρα 14:30 στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ (πληροφορίες 24410-79983).

 

 

Η Δ/ντρια Π.Ε. Καρδίτσας

 

Μητσιάδη Ευθυμία