Η εφαρμογή υλοποιήθηκε για να καλύψει την ανάγκη της ΔΠΕ Καρδίτσας σε λογισμικό ανοικτού κώδικα για ηλεκτρονική καταγραφή της υπηρεσίας πρωτοκόλλου της. Η πρώτη δοκιμαστική και beta έκδοση v0.1 εκδόθηκε στις 06-12-2013. Δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη όλες οι λειτουργίες και βρισκόμαστε σε συνεργασία με τους χειριστές έτσι ώστε να υλοποιήθούν όλες οι ανάγκες τους.

 

beta έκδοση v0.2 26-01-2016 (protocol_v0.2)

beta έκδοση v0.1 06-12-2013 (protocol_v0.1)

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή:

  1. Eγκαταστήστε apache, php και mysql σε έναν υπολογιστή.
  2. Μεταφέρετε το φάκελο protocol (που προκύπτει μετά την αποσυμπίεση του αρχείου που κατεβάσατε) στο root φάκελο του apache
  3. MHN δημιουργείτε μία βάση δεδομένων. Θα δημιουργηθεί αυτόματα η βάση protocoldb (download της demo βάσης για το πρωτόκολλο).
  4. Το default user - password σε ένα νέο MySql server είναι user="root", password=""
  5. Για να αλλαχθούν οι πληροφορίες του οργανισμού που φαίνονται πάνω πάνω στο protocol πρέπει να ανοιχτεί η βάση (π.χ. με το phpmyadmin) ώστε να αλλαχθεί ο πίνακας tblcompany.
  6. Τροποιήστε κατάλληλα το αρχείο config.php που είναι στο φάκελο protocol.
  7. Πρόσβαση στην εφαρμογή θα έχετε μέσω της διεύθυνσης host_toy_apache/protocol με username: protocoluser και password: 123456

protocol entry

protocol save

protocol edit

protocol search