Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο για τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2013-2014.