20221027 DEL 001

Το διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας επισκέφθηκαν οι πρόεδροι των Συλλόγων Καρδίτσας και Λάρισας κ.κ. Βάιος Κουτής και Δημήτριος Παπαποστόλου αντίστοιχα.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα λειτουργίας σχολείων αλλά και οι επικείμενες εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων.