Από τη Διεύθυνση Π.Ε  Καρδίτσας   ανακοινώνεται ότι :

ο υφυπουργός παιδείας προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς

που ενδιαφέρονται για την τοποθέτησή τους ως

Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ),

Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΘ) και Σχολικών Δραστηριοτήτων

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο  πατήστε εδώ