Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας σύμφωνα με την 22η/26-07-2018 Πράξη του χαρακτηρίζει ονομαστικά λειτουργικά υπεράριθμους,χωρίς δήλωσή τους, τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων για το διδακτικό έτος 2018-2019, ως εξής:

Ονομαστικός χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για το διδατικό έτος 2018 - 2019