Κάντε κλικ επάνω στους συνδέσμους για να ανοίξετε τα έγγραφα.

Δήλωση του Ν.105 doc pdf
Αίτηση (γενικής μορφής) doc pdf
Έντυπο Απεργίας doc  
Επιλογή 2ης γλώσσας για Γυμνάσιο doc pdf
Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας doc  
Ατομικό Δελτίο Υγείας Δημοτικού pdf
Ατομικό Δελτίο Υγείας Νηπιαγωγείου   pdf
Πράξη ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικών doc pdf
Πράξη ανάληψης υπηρεσίας Διευθυντών-Προϊσταμένων doc pdf
Δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης doc pdf
Αίτηση Αμοιβαίας Μετάθεσης doc pdf
Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης doc  
Yπεύθυνη Δήλωση για εφ'άπαξ ΤΣΜΕΔΕ docx  
Αίτηση απονομής βοηθημάτων (όλα τα ταμεία) doc  
Υπεύθυνη δήλωση για σύνταξη doc  
Ανάληψη Υπηρεσίας στην ΔΠΕ Καρδίτσας doc pdf