Για να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο πατήστε εδώ και για να διαβάσετε τις αναλυτικές οδηγίες πατήστε εδώ