Δείτε εδώ τα αρχεία των σχολείων που βρίσκονται στα ΓΑΚ.

Δείτε εδώ τα σχολεία που υποδέχθηκαν τα αρχεία των σχολείων που καταργήθηκαν.