Το  Πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από :

  • Το ΚΕΚ του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας , της Καινοτομίας.
  • Από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Σχετικές πληροφορίες αναφέρονται στις

παρακάτω Διευθύνσεις Ιστοσελίδων των φορέων συνδιοργάνωσης .

1.       http://kek.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=172:-a-a-&catid=37:2010-09-21-16-07-41&Itemid=30

2.       http://www.inoek.gr/index.php/el/news/127-dieksagi-seminariou2016www.

3.       http://www.cs.uth.gr/index.php/el/

  Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι  11 Μαρτίου 2016

 

       Με εκτίμηση

Ο Διοικητικός Συντονιστής του  Προγράμματος

Σεραφείμ  Ντέλλας