Το EuropeanWergelandCentre, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το BureauforEducationServicesτου Μαυροβουνίου διοργανώνουν Περιφερειακή Θερινή Ακαδημία, με θέμα :

«Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη - Δημιουργώντας μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 19-26 Ιουνίου 2016, στο Cetinje του Μαυροβουνίου.

Η Ακαδημία απευθύνεται σε σχολεία των χωρών της

Ν.Α. Ευρώπης: Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Π.Γ.Δ.Μ., Τουρκία και Κόσοβο.

Τα ενδιαφερόμενα ελληνικά σχολεία καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις ομάδων τριών (03) ατόμων, αποτελούμενων από :

Το Δ/ντή ή τον Υποδ/ντή του σχολείου, έναν (01) εκπαιδευτικό και ακόμα έναν (01), εκπρόσωπο του συλλόγου Γονέων ή Μ.Κ.Ο.

  • Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται line, μέχρι τις 11 Απριλίου 2016, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
  • Γλώσσα του σεμιναρίου : η Αγγλική.
  • Της line προετοιμασίας (Μάιος-Ιούνιος 2016)
  • Της διεξαγωγής του σεμιναρίου, στο Cetinjeτου Μαυροβουνίου (19 -26 Ιουνίου)
  • ΤουΣεπτέμβριος 2016 - Μάιος
  • Το κόστος εισιτηρίων, διαμονής, σίτισης και τυχόν δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Ακαδημίας καλύπτεται από τους διοργανωτές.

https://theewc.wufoo.com/forms/the-south-east-europe-regional-summer-academy-2016/

Για ερωτήσεις ή διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, υπεύθυνη είναι η κα ΝatasaPeric(natasa@peric.zzs.gov.gr).

Οι διοργανωτές θα επιλέξουν 13 ομάδες σχολείων από τις ως άνω χώρες (ανάμεσα σε 39 συμμετοχές), με κριτήρια επιλογής: τη γεωγραφική ισορροπία, το φύλο, την εμπειρία σε θέματα EDC/HRE, το κίνητρο, τις ιδέες για projects, την καλή γνώση της Αγγλικής.

Η Ακαδημία θα περιλαμβάνει τις εξής φάσεις :

Μετά την επιτυχή συμμετοχή και στις τρεις φάσεις, οι επιμορφούμενοι θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό με την υπογραφή των επιμορφωτών.