Σας γνωστοποιούμε ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Σχολική Βία και Εκφοβισμός».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 8 έως και 10 Απριλίου 2016 στη Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης όλων των ειδικοτήτων, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες: http://kmaked.pde.sch.gr/ και www.synedrioparatvias.kmaked.eu .