1. Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 29 και την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 θα πραγματοποιηθεί το 1o Ετήσιο Συνέδριο – Έκθεση «SM@RT CITIESDIGIT@L CITIZENS” στο Ξενοδοχείο Novotel επί της οδού Μιχαήλ Βόδα 4-6 στην Αθήνα.
2. Το Συνέδριο γίνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και της Περιφέρειας Αττικής.
Οι θεματολογικές ενότητες επικεντρώνονται σε σειρά σημαντικών θεμάτων, που αφορούν στην Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη όπως :
Α) Tο ΕΣΠΑ και η διαχειριστική επάρκεια των Δήμων.
Β) Οικονομική Διαχείριση και εναρμόνιση με τις κοινοτικές κατευθύνσεις.
Γ) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και υπηρεσίες προς τους πολίτες & τις επιχειρήσεις.
Δ) «Εξυπνες» υποδομές και έργα κοινωνικής και εταιρικής απόδοσης.
Ε) Επίσης σε τομείς όπως το Περιβάλλον, τις Μεταφορές, την Ενέργεια, το Πολιτισμό, την Επιμόρφωση, την Κοινωνική Πολιτική και άλλους σημαντικούς και κρίσιμους τομείς.
Οι ομιλητές θα παρουσιάσουν εφαρμογές και πρακτικές που αφορούν συγκεκριμένα στην:
 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των Δήμων-Πόλεων, αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας με αιχμή την Καινοτομία.
 Ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
 Προστασία του περιβάλλοντος και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον.
 Εκσυγχρονισμός ψηφιακών υποδομών για την αξιοποίηση προηγμένων υπηρεσιών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την παροχή προηγμένων υπηρεσιών προς του πολίτες - δημότες.
 Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των Δήμων-Πόλεων με γνώμονα την αξιοποίηση των Δράσεων του νέου ΕΣΠΑ - ΣΕΣ.
 Παρουσίαση καλών πρακτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Εξυπνες ιδέες που έχουν υλοποιηθεί σε τομείς όπως: η ψηφιακή τεχνολογία, ο τουρισμός, η αγροδιατροφή, η ενέργεια, η υγεία, το περιβάλλον, οι μεταφορές κ.ά.
Στοιχεία του Συνεδρίου
Τόπος : Ξενοδοχείο Novotel ( Μιχαήλ Βόδα 4-6, Αθήνα, ΤΚ 10439 )
Ημερομηνία: Τρίτη 29 και Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 και ώρα 09:30 έως 17:00.
Είσοδος: Ελεύθερη συμμετοχή μετά από δήλωση, στα τηλέφωνα:
210 4225585, 210 4225520, στο fax:210 4225939 καθώς
και ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στα site http://mitropolis.gr και www.ictplus.gr.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις διήμερης παρακολούθησης.