Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 15th InternationalConferenceonMotivation (ICM 2016) στη Θεσσαλονίκη, 24 - 27 Αυγούστου 2016, στους σύγχρονους χώρους του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του ΑΠΘ. Το συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με τη διεθνή επιστημονική εταιρεία EARLISIG8: MotivationandEmotion, και έχει ως θέμα “TheodysseytotheIthacaoflearning: motivatedpersons, challengingcontexts.

Αντικείμενο του συνεδρίου είναι τα κίνητρα στη διαδικασία της μάθησης και η διασύνδεση της θεωρίας, της έρευνας και των εφαρμογών τους στην εκπαιδευτική πράξη με στόχο την προαγωγή των κινήτρων μαθητών και μαθητριών και, κατ’ επέκταση, των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων. Ειδικά, το ICM2016, όπως φαίνεται και από το λογότυπό του, επιδιώκει να αναδείξει τη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου και του πλαισίου σε μια προσπάθεια να περιγράψει και να ερμηνεύσει τις ψυχολογικές διεργασίες που εμπλέκονται στη διαδικασία της μάθησης και της σχολικής επιτυχίας ή, με άλλα λόγια, ‘στο ταξίδι’ προς το στόχο της μάθησης και της σχολικής επίτευξης. Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί διεθνώς αναγνωρισμένοι ομιλητές από την Ευρώπη και την Αμερική, οι δε συμμετέχοντες θα είναι ερευνητές, καταξιωμένοι και νέοι επιστήμονες κυρίως από το εξωτερικό αλλά και από την Ελλάδα. Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες, συμπόσια, προφορικές ανακοινώσεις, εργαστήρια, στρογγυλές τράπεζες, και αναρτημένες εργασίες. Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η αγγλική.

Δεδομένου ότι η διοργάνωση του διεθνούς αυτού συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη, αλλά και την Ελλάδα γενικότερα, αποτελεί σημαντικό επιστημονικό γεγονός, η Οργανωτική Επιτροπή εκτιμά ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δυνητικά οφέλη όχι μόνο για την ερευνητική κοινότητα αλλά και για τους εκπαιδευτικούς της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης, τους σχολικούς συμβούλους και, γενικότερα, τα στελέχη της εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό και για την ενίσχυση της συμμετοχής της εκπαιδευτικής κοινότητας στο συνέδριο (α) έχει οριστεί ειδική κατηγορία μειωμένης εγγραφής για τις εργασίες του συνεδρίου (60€) έως 31 Μαϊου και (β) έχουν προγραμματιστεί δύο εξειδικευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια ειδικά σχεδιασμένα για εκπαιδευτικούς και σχολικούς συμβούλους στην ελληνική γλώσσα με στόχο την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα κινήτρων και αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης (http://www.icm2016.gr/el/conference/workshops). Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση, το πρόγραμμα και τη συμμετοχή μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.icm2016.gr

Με στόχο, λοιπόν, το 15th International Conference on Motivation (ICM 2016) να αποτελέσει πλαίσιο ανταλλαγής επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των ερευνητών και της σχολικής κοινότητας, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε για τη συγκεκριμένη διοργάνωση τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη των σχολείων που εντάσσονται στην υπηρεσία σας. Για την καλύτερη διάχυση της ενημέρωσης και, εφόσον είναι εφικτό, σας παρακαλούμε, επίσης, να φροντίσετε για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα σας. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,

Ελευθερία Ν. Γωνίδα, Πρόεδρος του Συνεδρίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ανθρώπινης Ανάπτυξης                                                               Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.