Σας γνωστοποιούμε ότι ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με τίτλο: « Η παρουσία του Αντρέ Μαλρώ στην Ελλάδα» (La présence d’ André Malraux en Grèce).
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2017 στην Αθήνα, στους χώρους του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας (Σίνα 31).
Την ημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση www.apf.gr.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ