Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

με χαρά σας ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του 2ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία, Εκπαίδευση και Κοινωνία: Συνεργασίες και προκλήσεις» το οποίο συνδιοργανώνεται από τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον Κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 19-22 Οκτωβρίου 2017 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο.

Στο επιστημονικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται προσκεκλημένες ομιλίες από διακεκριμένους καθηγητές, συμπόσια, προφορικές ανακοινώσεις, αναρτημένες εργασίες καθώς και εργαστήρια εφαρμοσμένου χαρακτήρα.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και σε στελέχη της εκπαίδευσης, σε σχολικούς ψυχολόγους και σε άλλους ειδικούς ψυχικής υγείας, σε κοινωνιολόγους, παιδιάτρους, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές συναφών γνωστικών αντικειμένων, σε γονείς, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται για τη μάθηση, την ανάπτυξη, την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών και για τη στήριξή τους.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες του Συνεδρίου!

 

Σας παρακαλούμε επίσης όπως αποστείλετε την ανακοίνωση διεξαγωγής του 2ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ στα σχολεία της περιοχής ευθύνης σας.

 

 

Πληροφορίες: www.schoolpsych2017.gr

Ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 5 Μαΐου 2017

Με τιμή,


Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής

Ειρήνη Δερμιτζάκη                                                                 

Αναπλ. Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας                                                              

Π. Τ. Προσχολικής Εκπαίδευσης  Παν/μιο Θεσσαλίας                                                                

Αμάντα Φιλιππάτου

Επ. Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας-Μαθησιακών Δυσκολιών

Π. Τ. Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μιο Θεσσαλίας