Για το πρόγραμμα, την αφίσα και περισσότερες πληροφορίες στην  
ιστοσελίδα του ΚΕΑΣΒΕΠ: http://keasvep-conf.edlit.auth.gr/
και στο fb: https://www.facebook.com/keasvep/