Με απόφαση των Δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  δεν θα λειτουργήσουν την Πέμπτη 04-03-2021 για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να πραγματοποιηθεί, όπου χρειαστεί, έλεγχος στα κτίρια από κλιμάκια μηχανικών, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο μέσο οι εκπαιδευτικοί και γονείς/κηδεμόνες των μαθητών.
Επισημαίνεται ότι οι Διευθυντές/Διευθύντριες και Προϊστάμενοι/Προϊσταμένες όλων των σχολικών μονάδων θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους για τους αναγκαίους επιτόπιους ελέγχους στατικότητας των σχολικών κτιρίων από κλιμάκια μηχανικών του Δήμου τους.

Με εντολή Δ/ντη
Η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Μαρία Καριντζιά