Λαμβάνοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ.: 34522/Ε3/26/3/2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά σε ενεργοποίηση της δυνατότητας εμβολιασμού εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ  που εργάζονται στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κατά την τρέχουσα εμβολιαστική  περίοδο. Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς των δύο σχολικών βαθμίδων της ευρύτερης περιοχής ότι, βάση των στοιχείων που έχουν κατατεθεί στην Ομάδα μας, ο τελευταίος ειδοποιηθείς εκπαιδευτικός που έχει αποδεχτεί την ιατρική πράξη του εμβολιασμούείναι αυτός/ή με ημερομηνία γέννησης:

ΜΕΡΑ

ΜΗΝΑΣ

ΕΤΟΣ

27

07

1969

Η Ομάδα Συντονισμού Εμβολιασμών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας