Για να δείτε την ανακοίνωση της ΔΠΕ Καρδίτσας παρακαλώ πατήστε εδώ

Για να δείτε τη λίστα με τα δικαιολογητικά για την πρόσληψη παρακαλώ πατήστε εδώ

Για να δείτε γενικές οδηγίες σχετικά με την πρόσληψη των αναπληρωτών πατήστε εδώ