Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2011-2012, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,

β) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή και

γ) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1.1. Υποβολή

α) Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 11-11-2011 ως 30-11-2011, στις Δ/νσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

β) Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ  από μετάθεση, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, καθώς οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν το σχολικό έτος 2010-11.

1.2. Ανάκληση

α) Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή δε θα λαμβάνονται υπόψη.

β) Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Για να κατεβάσετε την την εγκύκλιο πατήστε παρακάτω.

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2011 - 2012

 

Για να κατεβέσετε στον τύπο της αίτησης που σας ενδιαφέρει πατήστε στον αντίστοιχο σύνδεσμο παρακάτω:

 ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2011 - 2012

 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 2011 - 2012

 ΑΙΤΗΣΗ BRAILE KAI NOHMATIKH 2011 - 2012

 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ 2011 - 2012

 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΜΕΑΕ