Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (ΠΕ 06, ΠΕ 11, ΠΕ 16) οι οποίοι μετατέθηκαν σύμφωνα με την υπ΄αρ 133375/Ε1/26-08-2015 Υ.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ .οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας για αναφορά ανάληψης υπηρεσίας από 27-08-2015 μέχρι 31-08-2015.

Για λόγους διευκόλυνσης των οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών               Π.Ε. Καρδίτσας γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους την 01-09-2015 ή στη Δ/νση Π.Ε. Καρδίτσας ή στο Σχολείο απ΄όπου έχουν κριθεί υπεράριθμοι .

Όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας η αναφορά ανάληψης υπηρεσίας την 01-09-2015 θα γίνει στη Δ/νση Π.Ε. Καρδίτσας.

Για να κατεβάστε το έντυπο πατήστε εδώ.