Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων

εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2013-2014.

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της κατάρτισης των ενιαίων πινάκων

αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

σχολ. έτους 2013-2014 κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα

απαραίτητα δικαιολογητικά από 12 – 08 – 2013 έως 23 – 08 – 2013.

 

Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.
Αίτηση αναπληρωτών 2013-2014,πατήστε εδώ.
Περιοχές πρόσληψης αναπληρωτών Α/θμιας, πατήστε εδώ.