Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης εκδόθηκε η πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση θέσεων αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θεσσαλίας

για το σχολικό έτος 2017 - 2018.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση

Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.