Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δημοσιεύτηκε η αρ. 119322/13-7-2018/Η2 "Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018 - 2019".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

Προκήρυξη.