Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται έως και 17/04/2022

Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Για να δείτε τις οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας πατήστε εδώ