Για να δείτε το έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ Καρδίτσας πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα μονάδων μετάθεσης πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα με τις αιτήσεις για οριστική τοποθέτηση πατήστε εδώ