Δείτε τα μόρια μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ [003.ΠΕΒ01]