Για να δείτε τη σχετική εγκύκλιο πατήστε εδώ

Για να δείτε την υπουργική απόφαση πατήστε εδώ