ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ

  (13/10/2021 - 31/12/2022)

ΘΕΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   
 Πρόεδρος  Μπότας Αθανάσιος
 Διευθυντής ΠΕ Καρδίτσας 
 Αντιπρόεδρος
 Κατής Χρήστος  Δ/ντης του 3ου ΔΣ Παλαμά
 Μέλος  Παπαδημητρίου Αριστέα  Δ/ντρια του 2ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Θεοδωράκος Αλέξανδρος  Εκπαιδευτικός του 5ου ΔΣ Καρδίτσας
 Αιρετός  Γκανούρη Βασιλική  Εκπαιδευτικός του 5ου ΔΣ Καρδίτσας
Γραμματέας Παπαδημητρίου Φωτεινή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
     
 ΘΕΣΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
 Πρόεδρος  Καριντζιά Μαρία
 Προϊσταμένη Τμήματος Ε' ΔΠΕ Καρδίτσας
 Αντιπρόεδρος  Δημακόπουλος Ιωάννης  Δ/ντης του ΔΣ Λεονταρίου
 Μέλος  Κωνσταντάκου Κωνσταντία  Δ/ντρια ΔΣ Μαυρομματίου
 Αιρετός  Μπίρος Κωνσταντίνος  Εκπαιδευτικός του ΔΣ Καλλιφωνίου
 Αιρετός  Ξάφης Θωμάς  Εκπαιδευτικός του ΔΣ Βατσουνιάς
Γραμματέας Αρσενοπούλου Χρυσή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
     
   ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΗ 3207/29-03-2021   (ΑΔΑ: ΨΡΔΓ46ΜΤΛΗ-ΗΔΗ)
 Τακτικό μέλος  ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΕ70 Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
 Τακτικό μέλος  ΜΟΥΖΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΠΕ70 Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία
 Αναπληρωματικό μέλος  ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ  ΠΕ60 Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
 Αναπληρωματικό μέλος  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΕ70 Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία
     
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
Αντί Αιρετών Παππάς Μηλτιάδης Εκπαιδευτήρια ΑΘΗΝΑ
Αναπληρ. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος Πρόεδρος ΣΙΣ
Αντί Αιρετών Γκαβαλέκα Αναστασία Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Νατάσα Γκαβαλέκα
Αναπληρ. Μπακογιάννης Κωνσταντίνος Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη
     
  ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
 Αντί Αιρετών  Κουρουτός Μιχάλης  ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ
 Αναπληρ.  Σακκάς Παναγιώτης  Εκπαιδευτήρια Σακκά
 Αντί Αιρετών  Βουρκούδης Απόστολος  Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης
 Αναπληρ.  Σελέκος Δημήτριος  Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη
     

 (ΑΔΑ: 6ΗΑΓ46ΜΤΛΗ-ΜΗ0)

Παλιότερες συνθέσεις εδώ.