Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Από το Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδόθηκε η αρ. πρωτοκόλλου Κ1/101952 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων με Επιλογή Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Κάλυψη Θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, η οποία απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών, κατά το σχολικό έτους 2018 - 2019.

Πρόσκληση.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ αριθμ. 2316 τ. Β΄/19-6-2018 δημοσιεύθηκε η αριθμ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/19-6-2018 υπουργική απόφαση «Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης»

Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017 – 2018, την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, σας επισημαίνουμε  τα εξής:

 •    Όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση και υπηρετούσαν κατά το διδακτικό έτος 2017-2018 στην οργανική τους θα παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα της οργανικής τους και δεν απαιτείται να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας.
 •    Οι εκπαιδευτικοί που ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και τοποθετήθηκαν πρόσφατα οργανικά (ΠΕ05-Γαλλικής, ΠΕ07-Γερμανικής και ΠΕ86-Πληροφορικής), καθώς και οι μετατιθέμενοι, θα αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης. Αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων μέχρι 21 Ιουνίου 2018 (απόφαση τοποθέτησης από την ΠΔΕ Θεσσαλίας), θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα της προσωρινής τους τοποθέτησης και οι μετατιθέμενοι στο γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Καρδίτσας.
 •    Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί (εντός ή εκτός του ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας), επιστρέφουν στα σχολεία της οργανικής ή προσωρινής τους θέσης και κάνουν ανάληψη υπηρεσίας.
 •    Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο από το οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι. Όσων υπεράριθμων το σχολείο της οργανικής τους βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, παρουσιάζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία στο γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Καρδίτσας, εκτός από τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία των οποίων έγιναν εγγραφές για το επόμενο σχολικό έτος 2018-2019, οι οποίοι θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο της οργανικής τους.
 •    Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας τοποθετήθηκαν προσωρινά σε σχολικές μονάδες έως τη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018 (31 Αυγούστου 2018) όπου θα παρουσιαστούν και δεν απαιτείται να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας.
 •    Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμπληρώνουν το ωράριό τους σε διαφορετικές σχολικές μονάδες, παρουσιάζονται με τη λήξη των μαθημάτων από 16 ως και 21 Ιουνίου 2018 στο σχολείο της οργανικής ή της κύριας προσωρινής τοποθέτησης .
 •    Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται με τη λήξη των μαθημάτων από 16 Ιουνίου ως και 21 Ιουνίου 2018 στο σχολείο της κύριας τοποθέτησης.
 •    Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική ή προσωρινή τους θέση θα γίνεται δεκτή και με αποστολή της μέσω fax ή e-mail (σκαναρισμένη), η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

 

Έντυπο Αναφοράς Ανάληψης Υπηρεσίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώνει και φέτος σε όλη τη χώρα την επικοινωνιακή δράση "Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές". Από το 2012 που ξεκίνησαν οι Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές έχει πραγματοποιηθεί πολλές εκδηλώσεις, με ποικιλία θεμάτων και δραστηριοτήτων για το ευρύ κοινό και τη μαθητική κοινότητα. Οι «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» σχεδιάστηκαν από τη Διεύθυνση Μουσείων στο πλαίσιο της συμμετοχής στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εκπαίδευση στην Αειφόρο Ανάπτυξη. Σκοπός είναι η προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης με την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας διοργανώνει πεζοπορική διαδρομή με συνοδεία αρχαιολόγου στις αρχαιότητες μέσα και γύρω από τον σύγχρονο οικισμό του Καλλιθήρου,

Περισσότερα...

Υποκατηγορίες

 

 • ΙΝ.ΕΠ. αναζητήστε τα προγράμματα που θέλετε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
 • ΤΠΕ Β' επιμόρφωση των εκπαιδευτικών β' επιπέδου για την αξιοποίηση κι εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
 • ΣΔΒΜ Προγράμματα |  Σχολή Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας