Την Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα στα γραφεία της, παρουσία του

Περισσότερα...

Από τη Δ/νση Π.Ε. Καρδίτσας ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών ενηλίκων (απολυτήριο) Δημοτικού Σχολείου θα διεξαχθούν στις 9-02-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας (Βασιαρδάνη 97 τηλ. 2441023978). Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μαζί με το πιστοποιητικό γέννησης, φωτοτυπία ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τον τόπο διαμονής, να υποβληθούν έως την Πέμπτη, 8-02-2018 στη Δ/νση Π.Ε Καρδίτσας (Πλαστήρα 56,  3ος όροφος, τηλ. 2441071612).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 

Εγκύκλιος

Αίτηση για μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. από Περιοχή σε Περιοχή.

Αίτηση για μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε για Βελτίωση ή για Οριστική Τοποθέτηση (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ). 22/12/2017

Αίτηση για μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. αποό Περιοχή σε Περιοχή σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ/ΕΕΕΕΚ.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δημιοσιεύτηκε η συμπληρωματική προκήρυξη αριθμ. πρωτ. 227951/Η2/27-12-2017 αναφορικά με την πλήρωση μιας (1) θέσης νηπιαγωγού στου αγγλοφωνού τμήματος στο σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου.

Για να γενικά και τυπικά προσόντα πρόσληψης, τα δικαιολογητικά και τον τόπο και το χρόνο υποβολής των αιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό έγγραφο.

Η πρόσκληση σε μορφή pdf.

  Από τη Δ/νση Π.Ε. Καρδίτσας ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών ενηλίκων (απολυτήριο) Δημοτικού Σχολείου θα διεξαχθούν στις 8-12-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας (Βασιαρδάνη 97 τηλ. 2441023978). Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μαζί με το πιστοποιητικό γέννησης, φωτοτυπία ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τον τόπο διαμονής, να υποβληθούν έως την Τετάρτη, 6-12-2017 στη Δ/νση Π.Ε Καρδίτσας (Πλαστήρα 56,  3ος όροφος, τηλ. 2441071612).

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ.

Επισκεφτείτε τη σελίδα τους εδώ.

Υποκατηγορίες

 

  • ΙΝ.ΕΠ. αναζητήστε τα προγράμματα που θέλετε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
  • ΤΠΕ Β' επιμόρφωση των εκπαιδευτικών β' επιπέδου για την αξιοποίηση κι εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
  • ΣΔΒΜ Προγράμματα |  Σχολή Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας