Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ.

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ.

Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

20170614-PIN-001

Σας κοινοποιούμε τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων, κατά φθίνουσα σειρά μορίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως ένσταση για λόγους που αφορούν τόσο στην ένταξη όσο και στη μοριοδότηση, στο Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Επιλογής Στελεχών της Π.Ε. Καρδίτσας, από 13.6.2017 έως 15.6.2017 και ώρα 15:00.

Η Διευθύντρια Π.Ε. Καρδίτσας

Μητσιάδη Ευθυμία

Διαβάστε εδώ το έγγραφο.

Υποκατηγορίες

 

  • ΙΝ.ΕΠ. αναζητήστε τα προγράμματα που θέλετε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
  • ΤΠΕ Β' επιμόρφωση των εκπαιδευτικών β' επιπέδου για την αξιοποίηση κι εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
  • ΣΔΒΜ Προγράμματα |  Σχολή Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας