Δείτε εδώ την προκήρυξη.

1. Υπόδειγμα Αίτησης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου

2. Υπόδειγμα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ_Υπηρεσιακών Μεταβολών

3. Υπόδειγμα ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ N1599

Διαβάστε εδώ το έγγραφο.

Δ Η Λ Ω Σ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο επίσημος Αγιασμός της Π/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσαςγια το νέο σχολικό έτος 2019 – 2020 θα πραγματοποιηθεί στο 2ο  Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας(Aλαμανή 60), στις 11 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30΄ π.μ. 

Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια Π/θμιας Εκπ/σης

Ευαγγελία Χατζηδημητρίου

Από τη Δ/νση Π.Ε. Καρδίτσας ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών ενηλίκων (απολυτήριο) Δημοτικού Σχολείου θα διεξαχθούν στις 9-09-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων (Κανάρη και Μπουμπουλίνας τηλ. 2443022373). Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μαζί με το πιστοποιητικό γέννησης, φωτοτυπία ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τον τόπο διαμονής, να υποβληθούν έως την Παρασκευή, 6-09-2019 στη Δ/νση Π.Ε Καρδίτσας (Πλαστήρα 56, 3ος όροφος, τηλ. 2441071612).

1. Η πρόσκληση

2. Αίτηση υποψηφιότητας

3. Υπεύθυνη δήλωση

4. ΦΕΚ 4412 / 2018

5. Ν. 4547 / 2018

1. Η πρόσκληση

2. Αίτηση υποψηφιότητας

3. Υπεύθυνη δήλωση

4. ΦΕΚ 4412 / 2018

5. Ν. 4547 / 2018

 

Υποκατηγορίες

 

  • ΙΝ.ΕΠ. αναζητήστε τα προγράμματα που θέλετε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
  • ΤΠΕ Β' επιμόρφωση των εκπαιδευτικών β' επιπέδου για την αξιοποίηση κι εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
  • ΣΔΒΜ Προγράμματα |  Σχολή Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας