Δείτε εδώ τα μόρια των μεταταγμένων εκπαιδευτικών στην περιφέρεια Καρδίτσας (ενσωματώθηκαν και οι τελευταίοι μεταταγμένοι). Ενστάσεις μέχρι και Τετάρτη 13-11-2013.