ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που είναι οργανικά τοποθετημένοι ή προσωρινά τοποθετημένοι στο ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας

και ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ή αίτηση βελτίωσης θέσης (εντός ΠΥΣΠΕ)

και πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία

της Δ/νσης Π.Ε. Καρδίτσας από 21/01/2013 έως και 31/01/2013.

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος μεταθέσεων με τα απαραίτητα έντυπα αιτήσεων.

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα πατήστε εδώ