ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΠΕ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
mySchool https://myschool.sch.gr/ Eνιαίο πληροφοριακό σύστημα με στόχο τη μηχανογραφική υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των διοικητικών δομών της εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια.  ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Ο.Π.Σ.Υ.Δ. https://opsyd.sch.gr/ Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και την διαχείριση προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια. ΝΑΙ  ΟΧΙ  ΝΑΙ 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. http://www.aithmata-ktyp.gr/ Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Εξοπλιστικών Ειδών της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚτΥπ) Α.Ε. ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 e-Datacenter http://edcportal.minedu.gov.gr/ H Δικτυακή Πύλη (Portal) αποτελεί το κεντρικό σημείο εισόδου, πιστοποίησης των χρηστών, και γενικότερα, το ενιαίο σημείο πρόσβασης στις λειτουργίες των υποσυστημάτων του e-Datacenter, της Διαχείρισης Δεδομένων και των Μεταθέσεων, καθώς και στις αναφορές αυτών.  ΝΑΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ
ΜΗΤΡΩΟ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ https://teachers.minedu.gov.gr/ Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων. ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΝΑΙ 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο http://www.sch.gr/ Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) είναι το εθνικό δίκτυο και o πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ). ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή http://ec.europa.eu/ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθεί το γενικό της συμφέρον. ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ