ΕΝΤΥΠΑ

1. ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟIΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2. ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3. ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για κάθε αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό της Διεύθυνσής μας προστίθεται κατά περίπτωση το κατάλληλο λογότυπο στο τέλος της αίτησης και της απόφασης, σύμφωνα με το έργο που ανήκει ο καθένας.

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ 2021-2027

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ