Κάντε κλικ επάνω στους συνδέσμους για να ανοίξετε τα έγγραφα.

Δήλωση του Ν.105 doc pdf
Αίτηση (γενικής μορφής) doc pdf
Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας doc  
Πράξη ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικών doc pdf
Πράξη ανάληψης υπηρεσίας Διευθυντών doc pdf
Πράξη ανάληψης υπηρεσίας Προϊσταμένων doc pdf
Πράξη ανάληψης υπηρεσίας στη ΔΠΕ Καρδίτσας doc pdf
Δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης doc pdf
Αίτηση Αμοιβαίας Μετάθεσης doc pdf
Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης doc  
Υπεύθυνη δήλωση για σύνταξη doc  
Αίτηση για απονομή σύνταξης doc pdf
Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ doc  
Δήλωση συμπλήρωσης ωραρίου doc  
Δήλωση υπεραριθμίας doc