Λειτουργικά κενά  Κλάδου ΠΕ70 , ΠΕ60  Σχολείων  Περιφερειακής Ενότητας  Καρδίτσας

 

Για να δείτε  τα  Λειτουργικά κενά  Κλάδου ΠΕ70 , ΠΕ60  Σχολείων  Περιφερειακής Ενότητας  Καρδίτσας

πατήστε    Λειτουργικά κενά Δημοτικών Σχολείων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.doc