Από το ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας ανακοινώνονται οι πίνακες μορίων των εκπ/κών κλάδων Π.Ε.70, Π.Ε.60, Π.Ε.06, Π.Ε.11

που ζητούν τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων της Π.Ε. Καρδίτσας.

Σας ενημερώνουμε ότι οι τοποθετήσεις θα γίνουν μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων

από το ΚΥΣΠΕ και το ΑΠΥΣΠΕ Θεσσαλίας. Στη συνέχεια  το ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας θα προχωρήσει

στην κάλυψη των λειτουργικών κενών που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΠΔ 50/96 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από το ΠΔ 100/97 ως  εξής:

Προηγούνται των τοποθετήσεων οι υπεράριθμοι εκπ/κοί, ακολουθεί η ειδική κατηγορία ,

στη συνέχεια τοποθετούνται  οι εκπ/κοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ

από άλλη αιτία και τελευταίοι τοποθετούνται οι εκπ/κοί που αποσπάσθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ  στο ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας.

Οι υπεράριθμοι εκπ/κοί, οι εκπ/κοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από άλλη αιτία,

καθώς και οι ειδικές κατηγορίες εκπ/κών  τοποθετούνται σε λειτουργικά κενά της ΠΕ Καρδίτσας με μόρια

μετάθεσης, όπως αυτά έχουν υπολογιστεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης ΠΕ Καρδίτσας από τον περασμένο Μάιο.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί μπορούν να κάνουν ένσταση επί των μορίων τους από Τετάρτη 29/8/2012

έως και την Παρασκευή 31/8/2012 στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ.

 

Για να δείτε τους σχετικούς πίνακες μορίων ανά κλάδο πατήστε εδώ