Επισημαίνουμε ότι η προκήρυξη δημοσιεύεται σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά.

Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη στις δύο γλώσσες.

Προκήρυξη.

Προκήρυξη στα αγγλικά.