Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδόθηκαν οι εξής προσκλήσεις:
1.     Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2018-2019 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019.
2.    Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.
Στα πλαίσια των παραπάνω προσκλήσεων καλούνται τα

μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης, από 20/04/2018 μέχρι και 30/04/2018.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες, αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό άτομο, στην οργανική τους θέση ως εξής:
Α. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΣΜΕΑΕ, στην οικεία Διεύθυνση.
B. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΚΕΔΔΥ, στο οικείο ΚΕΔΔΥ.
Τα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπηρετούν εκτός του νομού της οργανικής τους θέσης μπορούν, για τη διευκόλυνσή τους, να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στη Δ/νση ή στο ΚΕΔΔΥ όπως αναφέρεται παραπάνω, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) αυστηρά εντός των οριζομένων  προθεσμιών των προσκλήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (http://dipe.kar.sch.gr/).