Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τις σχετικές προσκλήσεις από τους παρακάτω υπερσυνδέσμους:

1. Προκήρυξη Διευθυντών Σ.Δ.Ε.

2. Προκήρυξη Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε. (ορθή επανάληψη)